google704e7c1836bb5d80.html
top of page
KURUMSAL

Yarımküre İnşaat Ltd. Şirketi 17 Ağustos 1990 yılında faaliyete başlamıştır. Faaliyet sahası öncelikli olarak, doğal gaz ve petrol boru hatları inşaatında kullanılan makine, ekipman ve malzemelerin temini olmuştur. Ayrıca, tahribatsız muayene cihaz ve malzemeleri ile petrol sondaj ve üretim ekipman ve malzemelerinin satış ve pazarlaması da uzun yıllar boyunca uğraş konularımız olmuştur. 

Şirketimiz kurulduğu yıldan itibaren, çalıştığı konularda ihtisas sahibi olmuş yurt dışı firmaların temsilcilik ve distribütörlüklerini üstlenmiş ve kendi alanında Türkiye'de önde gelen firmalarından biri olmuştur. 

Şirketimizin faaliyetleri yalnızca yurt içinde değil fakat başta Irak olmak üzere, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Avrupa'yı da kapsamaktadır.

İlk yıllarda ithalat ağırlıklı olarak gelişen işlerimiz, son on yıldır ihracata verdiğimiz önem sayesinde daha dengeli bir yapıya kavuşmuştur. Başlıca ihracat pazarlarımız Irak, Gürcistan, Suudi Arabistan, Tunus ve Libya'dır. Özellikle Irak hedef pazar olarak seçilmiş ve 2012 - 2014 yılları arasında hem Basra hem de Erbil'deki petrol ve gaz fuarlarına katılım sağlanmış hem de Irak'ın birçok şehrine ziyaretler yapılmıştır. Irak'ta 2014'deki savaş durumu sebebiyle faaliyetlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Aynı yıl, Gürcistan'da bağlantılar kurularak bu ülkeye mal ve hizmet ihracatı başlamıştır.

Şirketimiz, Türkiye'de inşa edilen birçok BOTAŞ doğal gaz ve petrol boru hatları ile Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Trans-Anadolu  (TANAP) Doğal Gaz Boru Hattı ve Şah Deniz Boru Hattı gibi önde gelen projelerde boru hattı müteahhitlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmuştur.

​Şirketimiz son birkaç senedir boru hatlarının hidrostatik testleri, temizliği , kurutulması  ve kaliper muayene ile petrol ve gaz tesislerinin bakım yönetimi, mekanik bütünlük ve proses güvenliği kkonularında da hizmet vermeye başlamıştır.

​Son olarak,  2017 yılında kardeş şirketlerle birlikte dünyada yalnızca gelişmiş ülkelerde imal edilen boru bükme makinaları ve havalı boru iç kelepçelerinin imalatına geçilmiş ve ilk ihracat 2018 yılında Tunus'a yapılmıştır.

bottom of page